Strona główna

zapraszają na rotacyjną, dualną konferencję naukową pt.

Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe
w Ekonomii Eksperymentalnej
IwZ’17/CMEE’17

organizowaną w tym roku przez:

  • Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Katedrę Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Katedrę Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

pod egidą Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Partnerem konferencji jest:
Polskie Towarzystwo Informatyczne (Sekcja Informatyki w Zarządzaniu).

 

Konferencja odbędzie się w dniach:
30 listopada i 1 grudnia 2017 r. w Lublinie.

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej