Informacje o kwalifikacjach artykułów

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do zarejestrowanych uczestników konferencji informacje o kwalifikacjach przesłanych artykułów do publikacji w wybranych czasopismach.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny IwZ@CMEE’2017.