CMEE

Zakres tematyczny konferencji CMEE 2017

Celem konferencji Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics CMEE) jest popularyzacja wiedzy, najnowszych osiągnięć naukowych i trendów w zakresie wykorzystania metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej. Konferencja jest otwarta, międzynarodowa, skierowana głównie do środowisk naukowych zainteresowanych tą tematyką.

Nowoczesne zastosowania ekonomii eksperymentalnej wymagają integracji wiedzy z dziedzin nauk ekonomicznych, informatyki, psychologii i neurologii. Wykorzystanie technologii komputerowej zwiększa możliwości przeprowadzania i analizowania wyników eksperymentów. Obecnie eksperymenty przeprowadza się z udziałem oprogramowania, które z jednej strony zapewnia interakcję z osobami uczestniczącymi w eksperymentach, a z drugiej strony daje możliwość dokładnej rejestracji ich reakcji.

Metody komputerowe pozwalają na analizowanie dużej liczby danych, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie podczas eksperymentów niestandardowych metod rejestracji danych, takich jak na przykład metody stosowane w neuronauce poznawczej. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw i integrację środowisk naukowych zainteresowanych tematyką ekonomii eksperymentalnej.

 

Zakres tematyczny konferencji koncentruje się na zagadnieniach takich, jak:

  • Modelowanie i symulacja komputerowa,
  • Analiza i metody formalne,
  • Teoria decyzji,
  • Teoria gier,
  • Neuronauka poznawcza,
  • Ekonomia eksperymentalna,
  • Metody sztucznej inteligencji.

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej