Formy publikacji

Zgłaszane artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w jednej z poniżej wymienionych publikacji.

 1. Journal of Economics and Management (JEM) – 14 pkt. MNiSW – tematyka dotycząca informatyki w zarządzaniu, ekonomii i finansach, wymagania na stronie: www.ue.katowice.pl/jem, j. angielski
 2. Annales Sectio Oeconomia UMCS – 11 pkt. (publikacja możliwa najwcześniej w 2018 roku), wymagania na stronie: http://journals.umcs.pl/h; j. polski lub angielski
 3. Problemy Zarządzania WZ UW – 11 pkt. MNiSW, wymagania na stronie: http://pz.wz.uw.edu.pl/pl, j. polski lub angielski
 4. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Seria: Współczesne Finanse – 10 pkt. MNiSW, tematyka dotycząca informatyki w finansach, wymagania na stronie:
  http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe.html, j. polski i angielski
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica – 7 pkt. MNiSW, http://www.wneiz.pl/studiainformatica; j. polski i angielski
 6. International Journal of Synergy and Research UMCS – 6 pkt. MNiSW; wymagania na stronie: http://journals.umcs.pl/ijsr/index, j.angielski
 7. Monografia w serii wydawniczej Zeszyty Rady Naukowej PTI – 5 pkt. MNiSW.

Czasopisma z Impact Factor:

 1. Expert Systems with Applications (Elsevier) – JCR, ISI, 35 pkt., lista A MNiSW, publikacja możliwa wyłącznie w przypadku artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje podczas pełnej procedury wymaganej przez czasopismo; wymagania na stronie: https://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications/; j. angielski
 2. Industrial Management & Data Systems (Inderscience) – JCR, ISI, 25 pkt., lista A MNiSW, publikacja możliwa wyłącznie w przypadku artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje podczas pełnej procedury wymaganej przez czasopismo; wymagania na stronie: http://www.emeraldinsight.com/loi/imds; j. angielski.

 

Artykuły muszą spełniać wymagania czasopism. Publikacje będą bez dodatkowych opłat.

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej