IWZ

Zakres tematyczny konferencji IwZ’17

 

 1. Metody i technologie projektowania oraz budowy systemów informatycznych zarządzania
  1. Problemy analizy i projektowanie systemów informatycznych
  2. Wdrażanie systemów informacyjnych w obiektach gospodarczych
  3. Tworzenie tradycyjnych systemów informatycznych oraz systemów e-biznesu
  4. Integracja systemów elektronicznego biznesu z systemami tradycyjnymi
  5. Narzędzia do budowy systemów informatycznych i ich zastosowania
  6. Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
  7. Drążenie danych i metody indukcyjne
  8. Metody i narzędzia sztucznej inteligencji
  9. Dynamika wiedzy i maszynowe uczenie
  10. Organizowanie centrów wiedzy i zdalne uczenie
  11. Użyteczność i ergonomia wykorzystania systemów informatycznych
 2. Zastosowania systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej
  1. Zintegrowane systemy informatyczne
  2. Analityczne systemy informatyczne
  3. Systemy e-biznesu
  4. Efektywność i użyteczność zastosowań e-biznesu
  5. Organizacja WEB 2.0 i WEB 3.0
  6. Social media i portale społecznościowe
  7. E-administracja
  8. Problemy zastosowań baz i hurtowni danych
  9. Ekonomiczno-społeczne oraz kulturowe uwarunkowania biznesu
  10. Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych
  11. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
  12. Problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  13. Big Data
  14. Data mining, web mining, web farming
  15. Problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  16. Cyberterroryzm

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej