IwZ- Rada Programowa

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI IWZ’2017

Dr hab. prof. UMCS Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – przewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący Rady Programowej
Dr. hab. prof. UE Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice – wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Dr hab. prof. UG, Jerzy Auksztol, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, SGGW, Warszawa
Dr hab. Jan Chadam, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. prof. US Jacek Cypryjański, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Dariusz Dziuba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Dr hab. prof. PC Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Mieczysław Jagodziński, IFS Poland
Dr hab. prof. PC Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
Dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński, SGH, Warszawa
Dr Tomasz Komorowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
Dr hab. prof. UG Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański,
Dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. UE Leszek Maciaszek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
Dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański
Dr hab. inż. prof. UE Małgorzata Nycz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
Prof. dr hab. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Dr hab. prof. UE Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
Prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Dr Tomasz Parys, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
Prof. dr hab. Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Stanisław Stanek, Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Dr hab. prof. US Jakub Swacha, Uniwersytet Szczeciński
Dr Grzegorz Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. UJK Urszula Świerczyńska-Kaczor, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Dr hab. inż. prof. PO Janusz Wielki, Politechnika Opolska

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej