Zabezpieczony: IwZ – rejestracja

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej