Kalendarium

Kalendarium i opłaty

Kalendarium IwZ 2017

termin opis
1 sierpnia 2017 Zgłoszenie udziału i tematu wystąpienia (na adres mailowy konferencji) oraz potencjalnego miejsca publikacji
30 września 2017 Nadesłanie pełnego tekstu referatu po polsku lub angielsku
15 października 2017 Termin wysłania informacji o przyjęciu referatu
30 października 2017 Termin dokonania opłaty za udział w konferencji
30.11-01.12.2017 Konferencja IwZ 2017
Opłaty - IwZ 2017
 • Udział w konferencji bez noclegu: 750 zł.
 • Udział współautora bez noclegu: 600 zł.
 • Publikacja referatu bez uczestnictwa: 600 zł.
 • Publikacja kolejnego referatu uczestnika: 400 zł.
 • Publikacja referatu dla doktorantów: 300 zł.
 • Osoba towarzysząca lub uczestnictwo bez referatu: 500 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują noclegu i dojazdu.

Opłaty należy wpłacać na konto do 30.09.2017r:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
NIP PL-712 010 36 92
Numer konta: 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132
W tytule przelewu prosimy o dopisek:
„Konferencja IwZ 2017 – Imię i Nazwisko Uczestnika”.

Kontakt - IwZ 2017

Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
lub
Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania,
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski,
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

e-mail: info@itconference.umcs.pl

Kalendarium CMEE 2017
termin opis
1 sierpnia 2017 Zgłoszenie udziału i tematu wystąpienia (na adres mailowy konferencji) oraz potencjalnego miejsca publikacji
30 września 2017 Nadesłanie pełnego tekstu referatu po polsku lub angielsku
15 października 2017 Termin wysłania informacji o przyjęciu referatu
30 października 2017 Termin dokonania opłaty za udział w konferencji
30.11-01.12.2017 Konferencja CMEE 2017
Opłaty - CMEE 2017
 • Udział w konferencji bez noclegu: 750 zł.
 • Udział współautora bez noclegu: 600 zł.
 • Publikacja referatu bez uczestnictwa: 600 zł.
 • Publikacja kolejnego referatu uczestnika: 400 zł.
 • Publikacja referatu dla doktorantów: 300 zł.
 • Osoba towarzysząca lub uczestnictwo bez referatu: 500 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują noclegu i dojazdu.

Opłaty należy wpłacać na konto do 30.09.2017r:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
NIP PL-712 010 36 92
Numer konta: 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132
W tytule przelewu prosimy o dopisek:
„Konferencja CMEE 2017 – Imię i Nazwisko Uczestnika”.

Kontakt - CMEE 2017

Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
lub
Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania,
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski,
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

e-mail: cmee@pti.szczecin.pl

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej