Kontakt – IwZ 2017

Lokalizacja IwZ/CMEE 2017 - mapaFormularz kontaktowy konferencji IwZ2017

UWAGA – zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego – otwórz formularz.

Nadawca:

E-mail nadawcy:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości:Dane adresowe IwZ 2017

Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

lub

Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Opłaty konferencyjne IwZ 2017

Wpłaty należy dokonać do dnia: 30 października 2017 r. na konto:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin,
NIP PL-712 010 36 92

Numer konta:
14 1140 1094 0000 2905 1600 1132

W tytule przelewu prosimy o dopisek:
„Konferencja IwZ 2017
– Imię i Nazwisko Uczestnika ”.

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej