Program konferencji

 

Konferencja Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej 2017 –
program do pobrania w formacie pdf

 

30.11.2017 (czwartek)

Godzina IwZ CMEE
9:00-10:00 Rejestracja uczestników

(rejestracja prowadzona będzie do godz. 17:00)

10:00-10:30 Otwarcie konferencji

 

J.M. Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Rady Programowejdr hab. prof. UMCS Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Przewodniczący Rady Programowej

Prowadzenie:
dr Jarosław Banaś – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IwZ
dr inż. Anna Borawska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CMEE

10:30-12:00 Sesja plenarna

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski, Sieciowe struktury jako sposób na budowanie organizacji globalnej oraz rola współczesnych narzędzi informatycznych

dr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny i główne kierunki jej ewolucji

dr hab. Jakub Swacha, Uniwersytet Szczeciński, Zorientowany na użytkownika proces tworzenia e-przewodników na przykładzie projektu BalticMuseums: Love IT!

dr hab., prof. UW Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski, Homo automaticus – rola procesów nieświadomych w zachowaniach konsumentów

Prowadzenie:
dr hab. prof. UMCS Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Przewodniczący Rady Programowej

12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-14:00

Panel IwZ – Sesja I

prof. dr hab. Witold Chmielarz – Przewodniczący sesji

 

dr hab, prof. PWSFTiT, Urszula Świerczyńska-Kaczor, dr Jacek Wachowicz, Understanding the Film Audience – Providing Insight into the Viewer’s Experience from Text Mining and Manual Text Analysis of Online Film Reviews

dr hab. Anna Pamuła, Kariera i kompetencje informatyczne w sektorze usług biznesowych na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego

dr Łukasz Wiechetek, dr Marek MędrekSynergizing the logistics processes and process management – framework of BPM course based on business cases, BPM standards and tools

dr Karolina Muszyńska, A concept for measuring effectiveness of communication in project teams

dr Marcin Mastalerz, Podstawy szacowania kosztów wdrażania portali społecznościowych w przedsiębiorstwie

Panel CMEE

dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US – Przewodniczący sesji

 

dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz, dr inż. Anna Borawska, Wykorzystanie koncepcji ekonomii behawioralnej w kampaniach społecznych

dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend, dr inż. Mateusz Piwowarski, Techniki neuronauki poznawczej we wspomaganiu analizy reklam społecznych

dr hab. inż. Mariusz Borawski, Badanie skuteczności kampanii społecznych w grach komputerowych

dr inż. Anna Borawska, dr hab. prof UW Dominika Maison, Badanie wpływu poziomu natężenia negatywnych emocji na skuteczność kampanii społecznych
– założenia metodyczne

dr inż. Jarosław Wątróbski, Wykorzystanie pomiarów perceptualnych
i wielokryterialnych technik agregacji danych w ocenie użyteczności witryn internetowych

dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska, Metody i narzędzia komputerowe
w ekonomii eksperymentalnej

14:00-14:45 Obiad
14:45-15:30 dr inż. Piotr Muryjas, Politechnika Lubelska, Integracja danych w środowisku SAS Data Integration Studio
15:30-16:30

Panel IwZ – Sesja II

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Przewodniczący sesji

 

dr Marek Zborowski, prof. Witold Chmielarz, Determinanty zastosowania zarządzania projektami w implementacji systemów informatycznych

dr Piotr Czerwonka, dr Beata Gontar, dr hab. Anna Pamuła, Korzyści i problemy implementacji systemów w środowisku chmury obliczeniowej – studia przypadków polskich przedsiębiorstw

dr Joanna Palonka, Wykorzystanie systemów Data Discovery w zarządzaniu
w organizacjach not-for-profit

prof. Ryszard Budziński, prof. Bolesław Borkowski, dr Jarosław Becker, dr Aneta Becker,  Podejście hybrydowe
w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji (synergia metod w systemie informatycznym)

dr Tomasz Parys, Bariery zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Warszawskiego

16:30-17:00 Przerwa kawowa
17:00-17:30 Przejazd do muzeum: Muzeum Lubelskie w Lublinie
17:30-18:45 Zwiedzanie wystawy: Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny
18:45-19:00 Spacer przez Stare Miasto do restauracji
19:00-22:00 Uroczysta kolacja
Restauracja 16 Stołów (Rynek 16/1, 16stolow.pl)
22:00-… Czas wolny, powrót do hoteli (we własnym zakresie)

 

1.12.2017 (piątek)

9:00-10:30 Warsztat z członkami Editorial Advisory Boards i recenzentami czasopism z listy JCR  – Jak dobrze pisać artykuły naukowe?

Prowadzenie: dr hab., prof. UMCS Zbigniew Pastuszak, dr hab., prof. UEK Ewa Ziemba

 

Prezentacje warsztatowe:

dr hab., prof. WSFiZ, Agnieszka Bitkowska, Modelling of the Process of Knowledge Management in contemporary enterprises

dr Monika Łobaziewicz, The Universal Data Exchange Interface in the integration process of DataConnect’s ExpertWMS® with ERP systems

dr Piotr Filipkowski, Michał Horodelski, dr Elżbieta Skąpska, Model of rational agent on the electronic service market

 

 

 

10:00-12:00

Posiedzenie Rady Naukowej PTI

10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:30 prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS, Członek Sekcji Nauk Ekonomicznych CK – Wnioski z parametryzacji jednostek i awanse naukowe
11:30-12:00 Wizyta studyjna (dla chętnych): ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku

(http://www.umcs.pl/pl/ecotech-complex.htm)

12:00-12:30 Posiedzenie Rady Naukowej NTIE, Połączone posiedzenie Rad Programowych Konferencji IwZ&CMEE
12:30-13:00 Zakończenie konferencji
13:00-14:00 Obiad
Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem (dla chętnych)

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej